Strategije, planovi i izvješća

Sadržaj

Ministarstvo državne imovine izradilo je Izvješće o upravljanju državnom imovinom za 2016. i 2017. godinu, te je isto prihvaćeno  Zaključkom Koordinacije za upravljanje državnom imovinom Vlade Republike Hrvatske održanoj dana 29. listopada 2018. godine, aktom KLASE: 022-03/18-07/471, URBROJ: 50301-26/09-18-2.
Objava

13.11.2018.