Strategije, planovi i izvješća

Sadržaj

Ministarstvo državne imovine je izradilo i Ministarstvu financija te Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dostavilo Godišnji izvještaj o provedbi posebnih ciljeva, načina ostvarenja i reformskih mjera iz Revidiranog strateškog plana Ministarstva državne imovine za razdoblje 2018. – 2020. Predmetni godišnji izvještaj odnosi se na razdoblje od 1. siječnja  do 31. prosinca 2018. godine. Sukladno članku 23. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08., 136/12. i 15/15.) obveza izrade godišnjih izvještaja  o provedbi trogodišnjih strateških planova za ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije u skladu je s rokovima za izvještavanje o izvršenju proračuna, a sam format izrade i objava izvještaja propisani su Uputom za izradu strateških planova za razdoblje 2018.-2020. Ministarstva financija, koja također propisuje obvezu dostave Godišnjeg izvještaja o provedbi posebnih ciljeva Ministarstvu financija i Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na godišnjoj razini do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu.
Objava

25.03.2019.