Strategije, planovi i izvješća

Dokument

Strateški plan Ministarstva državne imovine za razdoblje 2020. - 2022.

PDF, 458kb, 32 stranica, Strategijski i planski dokumenti

Sadržaj

Ministarstvo državne imovine je izradilo i Ministarstvu financija te Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dostavilo Strateški plan Ministarstva državne imovine za razdoblje 2020. - 2022. 
Predmetni dokument izrađen je sukladno članku 23. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) te Uputi za izradu strateških planova za razdoblje 2020. - 2022. koju je izradilo Ministarstvo financija.
Strateški plan Ministarstva državne imovine za razdoblje 2020. - 2022. prvi je korak u procesu izrade proračuna za 2020. godinu, te je osnova za izradu nacionalnog programa reformi i programa konvergencije, nacionalnih dokumenata koje je Republika Hrvatska, kao država članica Europske unije, dužna donositi na godišnjoj razini.
Objava

05.04.2019.