Obnova od potresa privatnih zgrada i kuća

Sadržaj

Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa
Objava

31.01.2022.