Stručni savjet za obnovu

Stručni savjet za obnovu osnovan je 24. rujna 2020. godine a obavlja savjetodavne i po potrebi druge poslove u vezi sa stručnim pitanjima u provedbi Zakona o obnovi. Stručni savjet ima predsjednika, dva zamjenika predsjednika, te 20 članova i 20 zamjenika članova, a imenuje ih Vlada.  

Predsjednik Stručnog savjeta je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina, a zamjenici su mu Tomislav Pokaz iz Ureda predsjednika Vlade i dr.sc. Luka Korlaet iz Grada Zagreba.

Do sad je održano pet sjednica Stručnog savjeta za obnovu: