Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju stanova u vlasništvu Republike Hrvatske 3/21

Na temelju članka 18., članka 34. i članka 35. stavka 4. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine br. 85/20), članka 4. stavka 1., članka 37. stavka 4. i članka 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje:
 

 JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 3/21

R. br.
Oznaka stana
Grad
Adresa stana
Površina
stana u m2
Iznos jamčevine u kunama
Početna cijena u kunama
Opis stana
Trošak procjene u kunama
Ener. Cert.
Trošak izrade energ.
Cert.
Vrijeme pregleda
1
STAN 5398
Osijek
Dobriše Cesarića 13/A
III. kat
38.81
19.600.00
196.000.00
Stan na III katu, koji se sastoji od sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, predsoblja, lođe, s pripadajućom drvarnicom, površine 38,81 m2, k.č.br. 6034/5, broj poduloška: 20603/zk. uložak: 18140, KPU: Osijek.
1.000.00
G/F
475.00
03.12.2021.
11:15-11:45 
2
STAN 1581
Osijek
Vinkovačka cesta 66 C
2. kat
46.75
20.320.00
203.200.00
Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-11). Stan na drugom katu koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, predsoblja i balkona, ukupne površine 46,75 m2 te pripadajuće drvarnice, z.k.č.br. 9769/182, z.k.ul.br. 21991, k.o. Osijek.
875.00
D/D
487.50
03.12.2021.
9:45-10:15 
3
STAN 1011
Osijek
Ivana G. Kovačića 9
IV. kat
13.93
5.620.00
56.200.00
Stan na četvrtom katu, koji se sastoji sastoji od: sobe, kupaonice i predsoblja te pripadajuće drvarnice, neto korisne površine 13,93 m2, Ivana Gorana Kovačića 9, sa suvlasničkim udjelom koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi katastarske čestice 6445/4 k.o. Osijek, z.k.č.br. 6445/4, z.k.ul. 19513, k.o. Osijek.
1.000.00
G/F
475.00
03.12.2021.
10:30-11:00
4
STAN 1017
Osijek
V. Josipa Kozarca 2 A 
Prizemlje
44.04
8.210.00
82.100.00
Stan u prizemlju, stan br. 2, a koji se sastoji od 1 sobe, kuhinje, izbe, kupaonice i predsoblja s pripadajućom drvarnicom, u površini od 44,04 m2, z.k.č.br. 1583,1612 i 1607, z.k.ul.br. 18059 i 18060, pod.ul.br. 20154, k.o. Osijek.
875.00
G/G
487.50
03.12.2021.
 9:00-9:30 
5
STAN 1255
Osijek
P. Preradovića 7
podrum
42.19
9.860.00
98.600.00
Suvlasnički dio: 180/5000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) Stan 10 (podrum zgrade) koji se sastoji od kuhinje sa 14,40 m2, sobe sa 21,52 m2, kupaonice 6,27 m2, ukupno: 42,19 m2. Pomoćni prostor, drvarnica br. 2 sa 9,00 m2, z.k.č.br. 5686/1, z.k.ul. 2161, k.o. Osijek.
1.875.00
F
650.00
 03.12.2021.
12:00-12:30
6
STAN 6375
Rijeka
Pomerio 3
suteren
27.83
21.400.00
214.000.00
Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-18) Stan broj 18 u suterenu, koji se sastoji od jedne sobe s dvije niše, nužnika, hodnika i drvarnice, ukupne površine 27,83 m2, z.k.č.br. 2092/10, z.k.ul. 12632, k.o. Rijeka.
1.237.50
D/D
612.50
 03.12.2021.
09:30-10:00
7
STAN 1819
Rijeka
Milutina Bataje 1
I. kat
36.96
31.800.00
318.000.00
Suvlasnički dio: 1347/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5) Dvosobni stan broj 5 , na prvom katu, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, predsoblja, hodnika, balkona i drvarnice ukupne površine 36,96 m2 , z.k.č.br. 1426, z.k.ul. 6085, k.o. Rijeka.
855.25
C/C
765.00
 03.12.2021.
10:30-11:00
8
STAN 7272
Slavonski Brod
Slunjska 7
prizemlje
51.48
33.000.00
330.000.00
3. Suvlasnički dio: 1/5 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3)Stan koji se sastoji od jedne sobe, trpezarije, kuhinje, izbe, kupaonice i WC-a u ukupnoj površini od 51,48 m2,  z.k.č.br. 2466, z.k.ul. 8139, k.o. Slavonski Brod.
900.00
E/C
725.00
02.12.2021.
11:00-11:30 
9
STAN 3341
Zagreb
Padovčeva 6
podrum
40.06
36.800.00
368.000.00
Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4), jednosobni stan u podrumu desno površine 40,06 m2, z.k.č.br. 1799, z.k.ul.br. 7324, k.o. Grad Zagreb.
500.00
D/C
537.50
 03.12.2021.
10:00-10:30
10
STAN POV 640
Zagreb
Ante Kovačića 2
28.15
37.400.00
374.000.00
Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-20) stan u prizemlju ukupne površine 28,15 m2, Ante Kovačića 2, , z.k.č.br. 2583/1, z.k.ul. 7429, k.o. Centar.
425.00
E/D
562.50
 03.12.2021.
11:30-12:00
11
STAN 5435
Zagreb
Šišićeva 11
IV. kat
31.91
34.200.00
342.000.00
Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-159) Jednosobni stan manji br. 18 u IV (četvrtom) katu u površini od 31,91 m2, Šišićeva ulica 11, z.k.č.br. 710/8, z.k.ul.br.20357, k.o. Zaprudski Otok.
500.00
C/C
537.50
03.12.2021.
13:00-13:30 
12
STAN 2558
Zagreb
Crvenog Križa 9
suteren
21.30
17.100.00
171.000.00
Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5) jednosobni stan u suterenu, površine 21,30čm, z.k.č.br. 6390, z.k.ul.br. 5765, k.o. Centar.
500.00
G
537.50
 03.12.2021.
09:00-09:30
13
STAN POV 878
Zagreb
Albinijeva 6
6. kat
36.03
41.100.00
411.000.00
Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-110) stan na VI (šestom) katu površine od 36,03 m2, Albinijeva 6,  koji je neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali dijelovi, z.k.č.br. 2383, z.k.ul.br. 20423, k.o. Zaprudski Otok.
1.125.00
E/E
437.50
 03.12.2021.
14:30-15:00
Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti stana i izrade energetskog certifikata.
 
JAVNI POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 17. prosinca 2021. do 10,00 sati.

 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, na adresi Ulica Republike Austrije 14, dana 17. prosinca 2021. godine u 12,00 sati.
 
Postupak otvaranja ponuda bit će proveden uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.
 
Kontakt informacije srijedom i petkom od 9:00 do 15:00, na broj telefona 01 6473-097.
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na:
https://mpgi.gov.hr/ i www.hgk.hr


PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini stan u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati REDNI BROJ pod kojim je stan u Javnom pozivu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU STANA - NE OTVARATI do 17. prosinca 2021. do 12,00 sati.».
 
Ponude se podnose neposredno u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koja se nalazi na adresi Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb ili putem pošte slanjem preporučene pošiljke na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb do dana 17. prosinca 2021. godine do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje ponude smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Sve ponude pristigle nakon roka za podnošenje naznačenog u javnom pozivu otvorit će se, ali se neće razmatrati te se trajno zadržavaju i neće biti vraćene ponuditelju.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb dana 17. prosinca 2021. godine u 12,00 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.
 
Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda i prodaje poslovnog prostora, a sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 te iste objaviti sukladno članku 10., stavku 1., točki 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15).
 
 
OPĆI UVJETI POSTUPKA JAVNO PRIKUPLJANJA PONUDA
 
Svi stanovi prodaju se u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
 1. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imajudržavljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. 

  U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

 2. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. 

 3.  Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini stan u zatvorenoj omotnici. 

  U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isti stan, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.

 4.  Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. 

 5. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene. 

  a. U gore navedenom slučaju sljedećem najpovoljnijem ponuditelju uputit će se poziv za očitovanje da li i dalje ostaje kod svoje ponude. Poziv za očitovanje  uputit će se elektroničkom poštom na adresu navedenu u ponudi, a isti je dužan očitovati se u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana primitka poziva. Ukoliko se sljedeći najpovoljniji ponuditelj ne očituje u gore navedenom roku, smatrat će se da je isti odustao kod svoje ponude. 

  b. Ukoliko se sljedeći najpovoljniji ponuditelj u roku navedenom u točki V.a. očituje da ostaje kod svoje ponude isti je dužan u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana primitka poziva za očitovanje ponovno uplatiti iznos jamčevine i dostaviti dokaz o istom te dostaviti novu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana javnobilježničke ovjere potpisa na navedenoj izjavi. 

 6. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo odustanka od prodaje stana u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje stana izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na zakonsku zateznu kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak. 

 7. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu na račun s kojeg je ista isplaćena bez prava na zakonsku zateznu kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate. 

 8. Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih stanova, za svaki je u obvezi dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici s dokumentacijom koju ponuda mora sadržavati. 

 9. Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju. 

 10. Nakon javnog otvaranja ponuda, svi ponuditelji imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i podnesene ponude, po prethodnoj najavi. 

 11. Po završetku javnog otvaranja ponuda, povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda izvršit će uvid u zaprimljene ponude, ocijeniti valjanost svake ponude te  sastaviti zapisnik koji će sadržavati prijedlog članova povjerenstva o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 

 12. Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijet će Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji stana.  

 13. O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem mrežnih  stranica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju odluka dostaviti na adresu elektroničke pošte navedenu u ponudi. 

 14. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pripremit će nacrt ugovora o kupoprodaji te će isti dostaviti nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u svrhu pribavljanja mišljenja o pravnoj valjanosti, sukladno članku 47. stavku 1 Zakona o državnom odvjetništvu („Narodne novine“ br. 67/2018). 

 15. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ovlašteno je sklopiti ugovor o kupoprodaji s najpovoljnijim ponuditeljem nakon što nadležno općinsko državno odvjetništvo dostavi mišljenje da je ugovor o kupoprodaji pravno valjan. 

 16. Ukoliko nadležno općinsko državno odvjetništvo dostavi mišljenje da se ugovor o kupoprodaji ne može sklopiti, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izvršit će povrat uplaćene jamčevine bez prava na zakonsku zateznu kamatu najpovoljnijem ponuditelju i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost. 

 17. Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 (slovima: osam) dana od dostave ugovora o kupoprodaji isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može odluku o izboru najboljeg ponuditelja i prodaji stana staviti izvan snage. 

 
SADRŽAJ PONUDE
 
 1. Ponuda mora sadržavati

  a. oznaku stana (redni broj, oznaka stana i adresa, a ukoliko isto nije naznačeno, iz ponude treba nedvojbeno proizlaziti za koji se stan podnosi ponuda),

  b. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama,

  c. ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za fizičke osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost) odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta,

  d. potvrdu izdanu od Ministarstva financija – Porezne uprave (izvornik, preslika ili elektronski zapis) da ponuditelj nije dužnik po osnovi javnih davanja, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda,

  e. domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku važeće putovnice

  f. presliku izvatka iz odgovarajućeg registra (sudskog, obrtnog ili drugog), rješenje o upisu u odgovarajući upisnik samostalnih djelatnosti, izvadak iz domicilnog registra za strane pravne osobe s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik, a koji izvaci i rješenja ne smiju biti stariji od 30 dana na dan otvaranja ponuda,

  g. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR12 1001005 1863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku stana za koji se uplaćuje jamčevina

  h. zjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana otvaranja ponuda. 

 2. Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu ( npr. jamstvenikom ili vrpcom) na način da nije moguće naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. 

 3. Ponuda koja ne sadrži sve navedeno u točki I. i nije numerirana i uvezana na način predviđen točkom II., smatrat će se nevaljanom.