Kupnja mineralne sirovine koja predstavlja višak iskopa 1/21