Kupnja mineralne sirovine koja predstavlja višak iskopa 2/22

Slika /dokumenti/imovina/Natjecaji/2_21_mineralne_sirovine/kamen2B.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 27. lipnja 2022. do 10,00 sati.