Kupnja mineralne sirovine koja predstavlja višak iskopa 2/23