Kupnja mineralne sirovine koja predstavlja višak iskopa 3/22

Slika //dokumenti/imovina/Natjecaji/1_21_mineralne%20sirovine/Kamen.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 19. srpnja 2022. do 10,00 sati.