Ispravak javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 1/21

Slika /dokumenti/imovina/Natjecaji/2021-1-N/Nek_1-2021_Lukovo-sugarje.jpg

VAŽNO! – Obavijest o ispravku Javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 1/21 - ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 9. veljače 2021. do 10,00 sati.

Mijenja se tekst Javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 1/21, objavljen dana 10. siječnja 2021. na https://mpgi.gov.hr/old/ te www.hgk.hr s rokom za podnošenje prijava 9. veljače 2021. godine i to kako slijedi:
 
U dijelu teksta PODNOŠENJE PONUDA: Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb do dana 9. veljače 2021. do 10,00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, dana 9. veljače 2021. godine u 13,00 sati.
 
Sve ponude/omotnice koje su poslane i zaprimljene na adresu Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb te koje na prednjoj strani i poleđini omotnice imaju naznačeno  «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU RH 1/21 – NE OTVARATI do 09. veljače 2021. do 10 sati», uzet će se u razmatranje.