Rezultati natječaja za kupnju poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske 5/21

Na natječaj za kupnju poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske pristigla je ukupno 21 valjana ponuda za 5 poslovnih prostora, a za 1 poslovni prostor nije iskazan interes.
 
Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 12,20 sati, 13. prosinca 2021. godine i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
REDNI BROJ OZNAKA POSLOVNI PROSTOR POČETNA CIJENA BROJ PRISTIGLIH PONUDA BROJ VALJANIH PONUDA NAJBOLJA VALJANA PONUDA
1. PP 1710 Ulica Antuna Gustava Matoša 5, Zagreb,
prizemlje
101.000,00 2 2 Nikša Butijer, Zagreb,
106.690,00 kn
2. PP 3206 Palmotićeva ulica 29 a, Zagreb
podrum
174.000,00 1 1 Katarina Vukovski, Zagreb,
174. 011,00 kn
3. PP 426 Japodska ulica 66 B, Pula
suteren
428.000,00 - - -
4. PP 7251 POV Šibenska ulica 4D, Zadar
ulično prizemlje
465.000,00 1 1 Tereza Tičić, Zadar,
466.664,00 kn
5. PP 3656 Ulica Brune Bušića 16, Zagreb
garaža
40.700,00 8 8 Zdravko Topić, Broćanac, Rakovica,
75.100,00
6. PP 5931 Ulica Brune Bušića 16, Zagreb
garaža
40.700,00 9 9 Branimir Rajtar, Zagreb,
83.100,00 kn