Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju stanova u vlasništvu Republike Hrvatske 1/23

Na temelju članka 18., članka 34. i članka 35. stavka 4. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine br. 85/20), članka 4. stavka 1., članka 37. stavka 4. i članka 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje:
 
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 1/2023

 
NATJEČAJ ZA PRODAJU STANOVA br. 1/2023  
R. br. Oznaka stana Grad Adresa stana Površina
stana u m2
Iznos jamčevine Početna cijena u eurima Opis stana Trošak procjene u eurima Ener. Cert. Trošak izrade energetskog certifikata u eurima Vrijeme pregleda
1. STAN 0025 Bjelovar A. Mihanovića 8/a
I.kat
stan: 22.56 m2
spre: 3.00 m2
1.761,21 eur

13.269,88 kn
17.612,16 eur

132.698,82 kn
9. Suvlasnički dio: 65/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-9) STAN „A8“ koji se nalazi na prvom katu stambeno-poslovne zgrade, a sastoji se od predprostora s kuhinjom, kupaone i sobe, netto korisne površine P=22,56 m2, kojem pripada spremište „A23“ koje se nalazi u podrumu stambeno-poslovne zgrade, netto korisne površine P=3,00 m2, koji se nalazi na z.k.č.br. Ulica Antuna Mihanovića, ukupne površine: 700 m2, upisan u z.k.ul. 8649, k.o. Grad Bjelovar, kod Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, Općinskog suda u Bjelovaru. 199,08 eur

1.500,00 kn
C/B 71,34 eur

537,50 kn
19.04.2023.
11:30-12:00
2. STAN 4478 Kotoriba Kolodvorska 4
prizemlje
stan:56.46 m2
spre: 12.27 m2
spre: 6.09 m2
drvar:8.65 m2
2.818,92 eur

21.239,21 kn
28.189,28 eur

212.392,13 kn
8. Suvlasnički dio: 7915/96688 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8) stan 2 – A, u prizemlju zgrade na lokaciji Kolodvorska 4 A, koji se sastoji od predsoblja 2 sobe, kuhinje, hodnika i kupaone, ukupne površine 56,46 m2, sa spremištem 1 površine 12,27 m2 i spremištem 2 površine 6,09 m2 u prizemlju zgrade na lokaciji Kolodvorska 4 A i drvarnicom 4 u pomoćnoj građevini površine 8,65 m2, koji se nalazi na z.k.č.br. 1013 zgrade, dvorište u mjestu, ukupne površine: 1890 m2, upisan u z.k.ul. 2784, k.o. Kotoriba kod Zemljišnoknjižnog odjela Prelog, Općinskog suda u Čakovcu. 66,36 eur

500,00 kn
F/F 71,34 eur

537,50 kn
17.04.2023
11:00-11:30
3. STAN 1423 Osijek Trg A. Starčevića 5
I. kat
29,64 2.720,81 eur

20.500,00 kn
27.208,18 eur

205.000,00 kn
15. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-14) Stan na prvom katu, drugi s desne strane kada se uđe u dvorište, ulaz u prostor kroz stepenište broj 1i preko terase koja se nalazi u dvorištu ili preko stubišta broj 2 od 29,64 m2, sa suvlasničkim udjelom koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi kčbr.1428, koji se nalazi na z.k.č.br. 1428 Trg Ante Starčevića, ukupne površine: 1093 m2, upisan u z.k.ul.: 17579, k.o. Osijek, kod Zemljišnoknjižnog odjela Osijek, Općinskog suda u Osijeku. 116,13 eur

875,00 kn
F / 17.04.2023.
10:00-10:30
4. STAN 4447 Osijek M. Kišpatića 18
prizemlje
43,66 2.495,18 eur

18.800,00 eur
24.951,89 eur

188.000,00 kn
4. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) Stan u prizemlju koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, izbe, nužnika i hodnika, s pripadajućom drvarnicom ukupne površine 43,66 m2, sa suvlasničkim udjelom koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi katastarske čestice 8143/2 k.o. Osijek, koji se nalazi na z.k.č.br. 8143/2 kuća br. 18 i dvor. Ul. Mije Kišpatića, ukupne površine: 1127 m2, upisan u z.k.ul. 23832, k.o. Osijek, kod Zemljišnoknjižnog odjela Osijek, Općinskog suda u Osijeku. 116,13 eur

875,00 kn
F/D 64,70 eur

487,50 kn
18.04.2023.
10:00-10:30
5. STAN 1086 Osijek Sv.L.B. Mandića 14
prizemlje
29,37 1.632,50 eur

12.300,00 kn
16.324,91 eur

123.000,00 kn
4. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4) Stan u površini 29,37 m2, koji se nalazi na z.k.č.br. kuća br.31 i dvor, ukupne površine: 1396 m2, upisan u z.k.ul. 19505, k.o. Osijek, kod Zemljišnoknjižnog odjela Osijek, Općinskog suda u Osijeku. 119,45 eur

900,00 kn
G/G 248,86 eur

1.875,00 kn
17.04.2023.
10:45-11:15
6. STAN 0787 Osijek M. Divalta 112
prizemlje
36,68 729,97 eur

5.500,00 kn
7.299,75 eur

55.000,00 kn
2. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) STAN površine 36,68 m2 - suvlasnički udio koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi, koji se nalazi na z.k.č.br. 6352/1 kuća i dvor. Divaltova ul., ukupne površine: 36,68 m2, upisan u z.k.ul. 20031, k.o. Osijek, kod Zemljišnoknjižnog odjela Osijek, Općinskog suda u Osijeku. 119,45 eur

900,00 kn
G/G 66,36 eur

500,00 kn
18.04.2023.
10:45-11:15
7. STAN 0981 Osijek V. Klaića 1
podrum
17.00 992,76 eur

7.480,00 kn
9.927,67 eur

74.800,00 kn
Stan br. 2 površine 17,00 m2, koji se nalazi u zgradi u Osijeku, V. Klaića br.1, sagrađena na katastarskim česticama 5720, k.o. Osijek, upisan u KPU: Osijek, broj poduloška: 19286/zk.uložak: 18132, kod Zemljišnoknjižnog odjela Osijek, Općinskog suda u Osijeku. 207,38 eur

1562,50 kn
E/D 81,29 eur

612,50 kn
19.04.2023.
10:00-10:30
8. STAN 1056 Osijek F. Kuhača 13
prizemlje
36,00 2.893,35 eur

21.800,00 kn
28.933,57 eur

218.000,00 kn
1. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) Suvlasnički udio koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi Stan sa 36,00 m2, koji se nalazi na z.k.č.br. 5820/1 2 kuća i 3 zgrade i dvor. F. Kuhača 13, ukupne površine: 1055m2, upisan u z.k.ul. 19785, k.o. Osijek kod Zemljišnoknjižnog odjela Osijek, Općinskog suda u Osijeku.  188,80 eur

1.422,50 kn
E 66,36 eur

500,00 kn
19.04.2023.
10:45-11:15
9. STAN 6724 Vrbovec Radnička 10
prizemlje
45.40 m2 1.672,30 eur

12.600,00 kn
16.723,07 eur

126.000,00 kn
7. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7) etaža 7 Jednosobni stasn ukupne površine 45,4 m2 sagrađen u Radničkoj 10, a koji se nalazi na z.k.č.br. 3203 Radnička, ukupne površine:  1598 m2, upisan u z.k.ul. 3641, k.o. Vrbovec 1, kod Zemljišnoknjižnog odjela Vrbovec, Općinskog suda u Sesvetama. 66,36 eur

500,00 kn
G/G 71,34 eur

537,50 kn
19.04.2023.
10:00-10:30
10. STAN 2408 Zadar A. Starčevića 17/b
I. kat
77,45 16.192,18 eur

122.000,00 kn
161.921,83 eur

1.220.000,00 kn
Stan na prvom katu zgrade, ukupne korisne površine 77,45 m2, koja se sastoji od tri sobe, kuhinje, kupaonice, WC-a predsoblja sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, koji se nalazi u zgrada u Zadru, u ulici Ante Starčevića 17 B, sagrašena na čest.br. 5182/1, upisan u KPU: Zadar, broj poduloška: 14586/zk.uložak: 10203, k.o. Zadara kod Zemljišnoknjižnog odjela Zadar, Općinskog suda u Zadru. 146,00 eur

1.100,00 kn
C/A 90,00 eur

678,10 kn
19.04.2023.
12:00-12:30
11. STAN 7222 Zagreb Lovački put 17
I. kat
38.38 m2 3.092,45 eur

23.300,00 kn
30.924,41 eur

233.000,00 kn
3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) stan na I (prvom) katu površine 38,38 m2, poseban dio s kojim je povezan suvlasnički dio koji je jednako velik kao ostali suvlasnički dijelovi, koji se nalazi na z.k.č.br. 924/1 kuća broj 17, Lovački put i dvorište, ukupne površine: 1047 m2, upisan u z.k.ul. 100888, k.o. Gornji Stenjevec, kod Zemljišnoknjižnog odjela Zagreb, Općinskog građanskog suda u Zagrebu. 132,72 eur

1.000,00 kn
G/F 91,25 eur

687,50 kn
18.04.2023.
10:00-10:30
12. STAN 4735 Zagreb G. Deželića 22
podrum
24.00 m2 3.037,48 eur

22.885,95 kn
30.374,88 eur

228.859,53 kn
4. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4) jednosoban stan u podrumu zgrade, površine 24,00 m2, koji je neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i dijelovi ostalih suvlasnika, a koji se nalazi na z.k.č.br. 2018 kuć, Zagreb, Prilaz Gjure Deželića 22 i dvorište, ukupne površine: 386 m2, upisan u z.k.ul. 7734, k.o. Centar kod Zemljišnoknjižnog odjela Zagreb, Općinskog građanskog suda u Zagrebu. 182.49 eur

1.375,00 kn
E/C 92,91 eur

700,00 kn
17.04.2023.
11:00-11:30
13. STAN 6050 Zagreb Draškovićeva 35
I. kat
149.71 m2 26.146,39 eur

197.000,00 kn
261.463,93 eur

1.970.000,00 kn
4. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4) Četverosobni stan sa nusprostorijama u prvom katu lijevo, koji je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i suvlasnički dijelovi ostalih suvlasnika, koji se nalazi na z.k.č.br. 7337 zgrada mješovite uporabe br. 35 Draškovićeva, kuća 35/a i dvorište, ukupne površine: 519 m2, upisan u z.k.ul. 6534, k.o. Centar, kod Zemljišnoknjižnog odjela Zagreb, Općinskog građanskog suda u Zagrebu. 162,59 eur

1.225,00 kn
D/D 115,00 eur

866,47 kn
17.04.2023.
12:30-13:00
14. STAN 3759 Zagreb Vinogradska cesta 6
podrum
17.00 m2 2.442,10 eur

18.400,00 kn
24.420,99 eur

184.000,00 kn
5. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5) stan, ukupne površine 17,00 čm u podrumu zgrade s kojim je neodvojivo povezan odgovarajući suvlasnički dio cijele nekretnine, koji se nalazi na z.k.č.br. kuća pop. br. 1997 i dvorište na Vinogradskoj cesti br.6 A, ukupne površine: 256 m2 i z.k.č.br. 814/2 put na Vinogradskoj cesti, ukupne površine: 306 m2, upisan u z.k.ul. 1011, k.o. Grad Zagreb, kod Zemljišnoknjižnog odjela Zagreb, Općinskog građanskog suda u Zagrebu. 90,75 eur

683,75
D/D 71,34 eur

537,50 kn
17.04.2023.
10:00-10:30
15. STAN 7512 Zagreb Nova Ves 79/a
podrum
28,24 m2 3.835,68 eur

28.900,00 kn
38.356,89 eur

289.000,00 kn
3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) stan u podrumu, površine 28,24 m2 m2, koji je neodvojivo povezan sa suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi, koji se nalazi na z.k.č.br. kuća popisni broj 422 dvorište i vrt u Novoj Vesi  br. 79/a, ukupne površine: 394m2, upisan u z.k.ul. 2027, k.o. Grad Zagreb, kod Zemljišnoknjižnog odjela Zagreb, Općinskog građanskog suda u Zagrebu. 56,41 eur

425,00 kn
E/E 90,00 eur

678,10 kn
17.04.2023.
14:00-14:30
 
 
Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti stana i izrade energetskog certifikata.
 
JAVNI POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 02. svibnja 2023. do 10,00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, na adresi Ulica Republike Austrije 14, dana 02. svibnja 2023. godine u 13,00 sati.
 
Postupak otvaranja ponuda bit će proveden uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.
 
Kontakt informacije srijedom i petkom od 9:00 do 15:00, na broj telefona 01/6473-097.
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na:
https://mpgi.gov.hr i www.hgk.hr

PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini stan u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati REDNI BROJ pod kojim je stan u Javnom pozivu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU STANA - NE OTVARATI do 02. svibnja 2023. do 13,00 sati.».
 
 
Ponude se podnose neposredno u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koja se nalazi na adresi Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb ili putem pošte slanjem preporučene pošiljke na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb do dana 02. svibnja 2023. godine do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje ponude smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Sve ponude pristigle nakon roka za podnošenje naznačenog u javnom pozivu otvorit će se, ali se neće razmatrati te se trajno zadržavaju i neće biti vraćene ponuditelju.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb dana 02. svibnja 2023. godine u 13,00 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.
 
Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda i prodaje poslovnog prostora, a sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 te iste objaviti sukladno članku 10., stavku 1., točki 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15).
 
 
 OPĆI UVJETI POSTUPKA JAVNO PRIKUPLJANJA PONUDA
 
Svi stanovi prodaju se u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
 1. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju
državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
 1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u eurima odnosno kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
 1. Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini stan u zatvorenoj omotnici.
 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isti stan, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
 1. Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
 1. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
 1. U gore navedenom slučaju sljedećem najpovoljnijem ponuditelju uputit će se poziv za očitovanje da li i dalje ostaje kod svoje ponude. Poziv za očitovanje  uputit će se elektroničkom poštom na adresu navedenu u ponudi, a isti je dužan očitovati se u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana primitka poziva. Ukoliko se sljedeći najpovoljniji ponuditelj ne očituje u gore navedenom roku, smatrat će se da je isti odustao kod svoje ponude.
 
 1. Ukoliko se sljedeći najpovoljniji ponuditelj u roku navedenom u točki V.a. očituje da ostaje kod svoje ponude isti je dužan u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana primitka poziva za očitovanje ponovno uplatiti iznos jamčevine i dostaviti dokaz o istom te dostaviti novu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana javnobilježničke ovjere potpisa na navedenoj izjavi.
 
 1. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo odustanka od prodaje stana u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje stana izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na zakonsku zateznu kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
 1. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu na račun s kojeg je ista isplaćena bez prava na zakonsku zateznu kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
 1. Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih stanova, za svaki je u obvezi dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici s dokumentacijom koju ponuda mora sadržavati.
 
 1. Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.
 
 1. Nakon javnog otvaranja ponuda, svi ponuditelji imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i podnesene ponude, po prethodnoj najavi.
 
 1. Po završetku javnog otvaranja ponuda, povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda izvršit će uvid u zaprimljene ponude, ocijeniti valjanost svake ponude te  sastaviti zapisnik koji će sadržavati prijedlog članova povjerenstva o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
 
 1. Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijet će Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji stana. 
 
 1. O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem mrežnih  stranica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju odluka dostaviti na adresu elektroničke pošte navedenu u ponudi.
 
 1. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pripremit će nacrt ugovora o kupoprodaji te će isti dostaviti nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u svrhu pribavljanja mišljenja o pravnoj valjanosti, sukladno članku 47. stavku 1 Zakona o državnom odvjetništvu („Narodne novine“ br. 67/2018).
 
 1. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ovlašteno je sklopiti ugovor o kupoprodaji s najpovoljnijim ponuditeljem nakon što nadležno općinsko državno odvjetništvo dostavi mišljenje da je ugovor o kupoprodaji pravno valjan.
 
 1. Ukoliko nadležno općinsko državno odvjetništvo dostavi mišljenje da se ugovor o kupoprodaji ne može sklopiti, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izvršit će povrat uplaćene jamčevine bez prava na zakonsku zateznu kamatu najpovoljnijem ponuditelju i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost.
 
 1. Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 (slovima: osam) dana od dostave ugovora o kupoprodaji isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može odluku o izboru najboljeg ponuditelja i prodaji stana staviti izvan snage.
 
 
 
SADRŽAJ PONUDE
 
 1. Ponuda mora sadržavati
  1. oznaku stana (redni broj, oznaka stana i adresa, a ukoliko isto nije naznačeno, iz ponude treba nedvojbeno proizlaziti za koji se stan podnosi ponuda),
  2. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u eurima,
  3. ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za fizičke osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost) odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta,
  4. potvrdu izdanu od Ministarstva financija – Porezne uprave (izvornik, preslika ili elektronski zapis) da ponuditelj nije dužnik po osnovi javnih davanja, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
  5. domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku važeće putovnice
  6. presliku izvatka iz odgovarajućeg registra (sudskog, obrtnog ili drugog), rješenje o upisu u odgovarajući upisnik samostalnih djelatnosti, izvadak iz domicilnog registra za strane pravne osobe s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik, a koji izvaci i rješenja ne smiju biti stariji od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
  7. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR12 1001005 1863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku stana za koji se uplaćuje jamčevina.
 
Posebno se ističe da nalog za uplatu jamčevine mora biti izvršen najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.
 
 1. izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana otvaranja ponuda.
 
 1. Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu ( npr. jamstvenikom ili vrpcom ) na način da nije moguće naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.
 
 1. Ponuda koja ne sadrži sve navedeno u točki I. i nije numerirana i uvezana na način predviđen točkom II., smatrat će se nevaljanom.