Zakup nekretnina br: 1/2021-S

Slika /dokumenti/imovina/Natjecaji/Zakup nekretina RH 1-2021_S/Postira naslovna.png

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 29. ožujka 2021. do 10:00 sati
ODLUKA O NEPRIHVAĆANJU PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINA OBJAVLJENA 7. travnja 2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA