Hrvatske ceste d.o.o. - ispravak javnog natječaja za odabir predsjednika Uprave i članova Uprave 24.06.2016

Objavljeno u Narodnim novinama br. 58/2016 od 24.06.2016.

Klasa: 943-06/16-005/0083

Urbroj: 536-0422/03-2016-3 od 16. VI. 2016. (2503)

Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb, objavljuje

ISPRAVAK NATJEČAJA

Za odabir uprave trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o., objavljenom u Narodnim novinama br. 56 od 17. 6. 2016., potkrala se greška.

Umjesto teksta:

– potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim položajima do sada imao najmanje pet godina radnog iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe

– kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik iz kojeg je razvidno da na rukovodećim položajima ima najmanje pet godina radnog iskustva, a kojom se takva činjenica dokazuje u državi u kojoj je radio na rukovodećim položajima,

tekst natječaja treba glasiti:

– potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim položajima do sada imao najmanje deset godina radnog iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje deset godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe

– kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik iz kojeg je razvidno da na rukovodećim položajima ima najmanje deset godina radnog iskustva, a kojom se takva činjenica dokazuje u državi u kojoj je radio na rukovodećim položajima.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom (za Hrvatske ceste d.o.o.)