Prijedlozi kandidata za članove nadzornih odbora strateških trgovačkih društava u nadležnosti Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 07/04/2016

Sukladno točki VI. Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ili pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska imaju udio u temeljnom kapitalu („Narodne novine", broj 91/2015), imena predloženih kandidata se moraju, radi informiranja i savjetovanja, objaviti na internetskim stranicama DUUDI-ja., sve sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine", broj 140/2009) i Smjernicama za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zaniteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Prijedlozi kandidata za članove nadzornih odbora strateških trgovačkih društava u nadležnosti Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture se nalaze ovdje.