Obavijest o rezultatima javnih natječaja za Uprave trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH

Svim kandidatima.

 
Sukladno odredbama Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH („Narodne novine“ br: 19/2017), Ministarstvo državne imovine obavještava sve kandidate koji su podnijeli prijavu za javne natječaje za Uprave trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, da je nakon provedenog postupka Vlada Republike Hrvatske predložila nadležnim tijelima trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku slijedeće kandidate i to kako slijedi:
 
 1. AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o., Jure Sertić za člana Uprave – glavnog direktora;
 2. APIS IT d.o.o, Saša Bilić za predsjednika Uprave i Vlado Rendulić za člana Uprave;
 3. Državne nekretnine d.o.o., Renata Sabo za člannicu Uprave – direktoricu;
 4. HBOR, Tamara Perko za predsjednicu Uprave te mr.sc. Hrvoje Čuvalo za člana Uprave;
 5. HP – Hrvatska pošta d.d., Ivan Čulo za predsjednika Uprave te Hrvoje Parlov i Mate Mišetić za članove Uprave;
 6. Hrvatska Lutrija d.o.o., Mario Musa za predsjednika Uprave i mr.sc. Eugen Sunara za člana Uprave;
 7. Hrvatske autoceste d.o.o., Tomislav Rosandić za predsjednika Uprave te dr.sc. Boris Huzjan i Stjepan Baranašić za članove Uprave;
 8. Hrvatske ceste d.o.o., Josip Škorić za predsjednika Uprave te Nikša Konjevod i Alen Leverić za članove Uprave;
 9. Hrvatske šume d.o.o., Krunoslav Jakupčić za predsjendika Uprave te Ante Sabiljić i mr.sc. Igor Fazekaš za članove Uprave;
 10. HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Ivan Kršić za predsjednika Uprave te Darko Barišić, Marko Zdravko Žubrinić i Nikola Ljuban za članove Uprave;
 11. HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZd.o.o., Željko Ukić za predsjednika Uprave te Mladen Lugarić i Damir Rubčić za članove Uprave;
 12. JADROLINIJA, David Sopta za predsjednika Uprave te Predrag Govorčin i Ante Vranješ za članove Uprave;
 13. Odašiljači i veze d.o.o., Mate Botica za predsjednika Uprave;
 14. SKDD d.d., Dora Matošić za predsjednicu Uprave i Stjepko Čičak za člana Uprave;
 15. ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o., Davor Forgić za člana Uprave – direktora;
 16. ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o., mr.sc. Lukša Novak za člana Uprave – direktora;
 17. ZRAČNA LUKA ZADAR d.o.o., Josip Klišmanić za člana Uprave – direktora;
 18. ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o., Ranko Ilić za člana Uprave – direktora.

Svim kandidatima koji su podnijeli prijavu na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu.
Dokumentacija dostavljena uz prijavu može se preuzeti u Ministarstvu državne imovine po pisanom zahtjevu.
 
Ministarstvo državne imovine