Obavijest o rezultatima javnih natječaja za Uprave trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH

Svim kandidatima.

Sukladno odredbama Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH („Narodne novine“ br: 19/2017), Ministarstvo državne imovine obavještava sve kandidate koji su podnijeli prijavu za javne natječaje za Uprave trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, da je nakon provedenog postupka Vlada Republike Hrvatske predložila nadležnim tijelima trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku slijedeće kandidate i to kako slijedi:
 
  1. HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o., Vlado Bagarić za direktora;
  2. ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o., Tomislav Palalić za člana Uprave - direktora;
  3. Agencija ALAN d.o.o., Mr.sc. Ivica Nekć za predsjednika Uprave, a Milan Knežević za člana Uprave;
  4. APIS IT d.o.o., Ivana Gudelj Tičak za članicu Uprave;
  5. AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.d., Miro Škrgatić za predsjednika Uprave, a Tomislav Tkalčić za člana Uprave;
 
Svim kandidatima koji su podnijeli prijavu na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu.
Dokumentacija dostavljena uz prijavu može se preuzeti u Ministarstvu državne imovine po pisanom zahtjevu.  
Ministarstvo državne imovine