Obavijest o rezultatima javnih natječaja za Uprave trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH

Svim kandidatima.

Sukladno odredbama Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH („Narodne novine“ br: 19/2017) Ministarstvo državne imovine obavještava sve kandidate koji su podnijeli prijavu za javne natječaje za Uprave trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, da je nakon provedenog postupka Vlada Republike Hrvatske predložila nadležnim tijelima trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, odnosno gdje je za to nadležna donijela Rješenje o imenovanju za slijedeće kandidate i to kako slijedi:
 
  1. CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU, Milan Plećaš za ravnatelja;
  2. Hrvatska elektroprivreda d.d., Frane Barbarić za predsjednika Uprave te Nikola Rukavina, mr. sc. Marko Ćosić, mr. sc. Petar Sprčić, Tomislav Šambić i Saša Dujmić za članove Uprave.
 
Svim kandidatima koji su podnijeli prijavu na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu.
Dokumentacija dostavljena uz prijavu može se preuzeti u Ministarstvu državne imovine po pisanom zahtjevu.  
 
Ministarstvo državne imovine