Obavijest o rezultatu javnog natječaja za Upravu – Direktora trgovačkog društva PLOVPUT d.o.o., Split

Svim kandidatima.

Ssukladno odredbama Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH („Narodne novine“ br: 19/2017), Ministarstvo državne imovine obavještava sve kandidate koji su podnijeli prijavu za javni natječaj za Upravu – Direktora trgovačkog društva PLOVPUT d.o.o., Split, da je nakon provedenog postupka Vlada Republike Hrvatske predložila Nadzornom odboru društva Plovput d.o.o. imenovanje Mate Perišića direktorom Društva.
 
Svim kandidatima koji su podnijeli prijavu na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu.

Dokumentacija dostavljena uz prijavu može se preuzeti u Ministarstvu državne imovine po pisanom zahtjevu.  
Ministarstvo državne imovine