Objava imena kandidata za članove NO 06/09/2016

Temeljem točke IV. Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 33/16 i 43/16) objavljena su imena kandidata na linku:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=3967