Poništenje javnih natječaja - HŽ Cargo d.o.o. i HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

KLASA: 943-06/17-05/185
URBROJ: 536-04-01-01/02-17-04
 

PONIŠTENJE JAVNIH NATJEČAJA

 
Poništavaju se javni natječaji za odabir kandidata za predsjednika i članove Uprave trgovačkih društava HŽ CARGO d.o.o. i HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. iz Zagreba, oba objavljena u „Narodnim novinama“, br. 70 od 19. srpnja 2017. godine.
 
Sve prijave za ove javne natječaje smatrat će se pravodobnim prijavama, te će se iste uzeti u obzir za slijedeći javni natječaj za odabir kandidata za predsjednika i članove Uprave trgovačkih društava HŽ CARGO d.o.o. i HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. iz Zagreba.
 
Ministarstvo državne imovine