Poništenje javnog natječaja - APIS IT d.o.o.

Slika /slike/APIS-IT-logo.png
KLASA: 943-06/17-05/91
URBROJ: 536-04-01/01-17-
 
Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, objavljuje

 

PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA

 
Poništava se javni natječaj za odabir kandidata za :
 
  • predsjednika Uprave APIS IT d.o.o., Zagreb – 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 (četiri) godine; i
  • člana Uprave APIS IT d.o.o., Zagreb – 2 (dva) izvršitelja na razdoblje od 4 (četiri) godine,

objavljen u „Narodnim novinama“, br. 46 od 12. svibnja 2017. godine.
 
Sve prijave za ovaj javni natječaj smatrat će se pravodobnim prijavama, te će se iste uzeti u obzir za slijedeći javni natječaj za odabir kandidata za predsjednika i člana/ova Uprave APIS IT d.o.o., Zagreb.
 
Ministarstvo državne imovine