Odabir kandidata za člana Uprave – direktora trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb