Energetska učinkovitost u zgradarstvu

Energetska učinkovitost jedan je od strateških prioriteta Europske unije. Smanjenje emisija C02 i povećanje energetske učinkovitosti nastoji se postići putem europskog zakonodavstva, međusektorskom suradnjom, povezivanjem međunarodnih, nacionalnih i regionalnih dionika, EU projektima, te poticanjem istraživanja u području energetike.

U Hrvatskoj kao u i cijeloj Europskoj uniji gotovo 50% konačne potrošnje energije upotrebljava se za grijanje i hlađenje, od čega 80% u zgradama. Europa nastoji na različite načine reducirati emisije štetnih plinova i usporiti klimatske promjene, a za to je ključan sektor energetike.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zaduženo je za politiku energetske učinkovitosti u zgradarstvu čijom provedbom, osim energetskih ušteda, pridonosimo gospodarskom rastu, osobito u građevinskom sektoru i pratećim industrijama. Provedba programa energetskih obnova, a posebno obnova stambenih zgrada, implicira smanjenje emisije CO2, nova zapošljavanja, povećanje sigurnosti opskrbe energijom, povećanje tržišne vrijednosti nekretnina te poboljšanje uvjeta stanovanja. 

Republika Hrvatska, kao država članica Europske unije, u svoje je zakonodavstvo ugradila ciljeve EU, aktivan je sudionik međunarodnih projekata i organizacija koji se bave temom energetske učinkovitosti, kroz više programa energetske obnove provela je uspješne obnove zgrada, koristeći nacionalne i europske izvore financiranja.

Saznajte i koje su glavne institucije zadužene za energetsku politiku u Hrvatskoj