Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine

Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine donosi se temeljem Zakona o gradnji, u svrhu ispunjenja strateškog srednjoročnog cilja postavljenog u Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada prema kojoj se stopa energetske obnove ukupnog fonda zgrada planira postupno povećati s 0,7% godišnje (1 350 000 m²/god) na 3% 2030. godine tj. cilj iznosi 30,84 milijuna m² obnovljenih zgrada do 2030. godine.

Program obuhvaća energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih i višestambenih oštećenih u potresu, u cilju smanjenja potrošnje energije te povećanja sigurnosti i otpornosti postojećih višestambenih zgrada na požar i potres. Procijenjena investicija provedbe mjere iznosi 17,2 milijardi kuna.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela Odluku o donošenju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine, koja je objavljena u "Narodnim novinama" broj 143/2021.