Računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade

Osobe ovlaštene za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi mogu besplatno preuzeti i koristiti računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade - Energetski certifikator, izrađen od strane Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike.

Energetski certifikator omogućava proračun energetskog svojstva zgrade do primarne energije uključujući module definiranja karakteristika zgrade, toplinskih dobitaka i gubitaka, termotehničkih sustava grijanja, hlađenja i potrošne tople vode, rasvjete i pregled energetskog certifikata. Program omogućava dinamički satni proračun potrebne toplinske energije zgrade (Qh,nd).

Program služi kao alat za unos potrebnih podataka i proračun svih veličina vezanih uz energetsko svojstvo pojedinog tipa zgrade koje su navedene u odgovarajućem energetskom certifikatu. Primjenom računalnog programa omogućava se energetsko certificiranje zgrada prema primarnoj energiji, odnosno usporedba s troškovno optimalnim razinama minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo zgrade, sukladno Uredbi br. 244/2012 i Smjernici 2012/C 115/01. Također, računalni program omogućava provedbu proračuna primarne energije u sklopu izrade Elaborata tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti alternativnih sustava. Računalni program namijenjen je ovlaštenim osobama za izradu energetskih certifikata od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Računalni program omogućava proračune svih vrsta tehničkih sustava, pripadajućih dijelova i uređaja koji se koriste u različitim tipovima zgrada:

  • jednoobiteljske kuće
  • višestambene zgrade
  • uredske zgrade
  • zgrade obrazovnih institucija
  • hoteli i restorani
  • objekti veleprodaje i maloprodaje
  • bolnice
  • sportski objekti

Računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade možete preuzeti putem niže navedenih poveznica. Ovdje napominjemo kako se programi za instalaciju i datoteka Primjer_poslovne_zgrade.ecp nalaze u 'zip' formatu te ih je potrebno prije korištenja otpakirati :

S ciljem daljnjeg usavršavanja računalnog programa molimo da eventualne uočene nedostatke u radu programa prijavite na adresu e-pošte: ec-podrska@foi.hr 

Obveznom primjenom Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine broj 88/17. - u primjeni od 30. rujna 2017. godine) izdavanje energetskih certifikata u Republici Hrvatskoj moguće je jedino pomoću Informacijskog sustava energetskih certifikata IEC.