Stručni savjet za obnovu

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 9. ožujka 2023. godine temeljem Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i  Karlovačke županije („Narodne novine“, broj 21/23), donijela je Odluku o osnivanju Stručnog savjeta za obnovu. 

Stručni savjet ima predsjednika, dva zamjenika predsjednika i 19 članova, a obavlja savjetodavne i druge poslove vezane za stručna pitanja u provedbi Zakona. Predsjednika, njegove zamjenike i članove Stručnog savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske. 

Predsjednik Stručnog savjeta je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, a zamjenici su mu Tomislav Pokaz iz Ureda predsjednika Vlade i dr.sc. Luka Korlaet iz Grada Zagreba. 

Članovi se imenuju iz reda stručnjaka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, ministarstva nadležnog za kulturu, stručnjaka zaposlenika Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera strojarstva, Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, Društva arhitekata Zagreba, Hrvatskog inženjerskog saveza, Instituta za povijest umjetnosti, Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba, Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomskog instituta, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Održane sjednice Stručnog savjeta za obnovu: