Energetski certifikat

Prije izdavanja uporabne dozvole ukoliko ste vlasnik zgrade dužni ste ishoditi energetski certifikat zgrade. Izrađuju ga ovlaštene osobe za energetsko certificiranje čiji popis možete pronaći ovdje.

Energetski certifikat zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela izdaje se za zgradu, odnosno njezin posebni dio za koju je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom.

Nije ga potrebno ishoditi za zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje, za stambene zgrade koje se koriste manje od četiri mjeseca godišnje, za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti, za slobodnostojeću zgradu s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m², industrijsko postrojenje, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.

Energetski certifikat vrijedi deset godina od dana njegova izdavanja.

Više informacija o energetskom certificiranju zgrada možete pronaći ovdje.