Informacija o donošenju rješenja o komunalnoj naknadi

Prema odredbi članka 100. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) rješenje o komunalnoj naknadi donosi se do 31. ožujka tekuće godine ako se odlukom predstavničkog tijela mijenja vrijednost boda komunalne naknade ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.

Sukladno citiranoj odredbi ne donose se nova rješenja o komunalnoj naknadi  već na snazi ostaju rješenja donesena na temelju ranije važećeg Zakona sve do donošenja novog rješenja o komunalnoj naknadi koje se donosi zbog promjene vrijednost boda komunalne naknade ili drugog podatka bitnog za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade (primjerice promjene obračunske površine nekretnine ili obveznika komunalne naknade).