Izvanredno stambeno zbrinjavanje

Sukladno članku 46. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (“Narodne novine“, broj 106/18,  98/19 i 82/23.), Uprava za stambeno zbrinjavanje Ministarstva iznimno može osigurati stambeno zbrinjavanje na područjima primjene Zakona u pojedinačnim slučajevima kada zbog izvanrednih okolnosti poput poplave, požara, klizišta, potresa, eksplozije i drugih sličnih okolnosti pojedinac ili obitelj ostane bez jedine stambene jedinice uvjetne za stanovanje u kojoj prebiva.

Zahtjevi za izvanredno stambeno zbrinjavanje podnose se Ministarstvu, Vinogradska 25, 10 000 Zagreb.

Odluku o zahtjevu za izvanredno stambeno zbrinjavanje donosi ministar na prijedlog Povjerenstva za izvanredno stambeno zbrinjavanje, na koju stranka ima pravo prigovora.