Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu


Dana 10. travnja 2014. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratka Hrvata u Bosnu i Hercegovinu („Narodne novine“, br. 47/14). Uredba je stupila na snagu 24. travnja 2014. godine i istom se uređuju postupci i uvjeti za ostvarivanje prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu darovanjem osnovnog građevinskog materijala u svrhu obnove ili izgradnje u ratu oštećenih ili uništenih kuća u Bosni i Hercegovini. Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Zaključak Vlade Republike Hrvatske iz 2001. i 2006. godine. Nositelj Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu je Uprava za stambeno zbrinjavanje Ministarstva.

Program Pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu provodi se od 2001. godine, u suradnji s resornim ministarstvima u Bosni i Hercegovini. Do stupanja na snagu gore navedene Uredbe, Program se provodio  na temelju ugovora o obnovi i izgradnji oštećenih i uništenih obiteljskih kuća iz ranijih godina, zaključenih između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Zahtjevi za darovanje građevnog materijala podnose se Upravi za stambeno zbrinjavanje Ministarstva, Zagreb, Vinogradska 25.

Pored programa darovanja građevnog materijala za obnovu/izgradnju obiteljskih kuća, provodi se i Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata pravnih subjekata koji doprinose podizanju standarda i kvalitete življenja i održivom ostanku Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Zahtjevi za stambeno zbrinjavanje podnose se na sljedećim tiskanicama (obrascima):