Stambeno zbrinjavanje izbjeglica, prognanika, povratnika te bivših nositelja stanarskih prava (BNSP)

Za korisnike Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja pravo na stambeno zbrinjavanje utvrđuje se po službenoj dužnosti, u postupku koji provode upravna tijela u županijama, odnosno Upravno tijelo Grada Zagreba. 

O pravima bivših nositelja stanarskih prava na i izvan područja posebne državne skrbi, o kojima nije riješeno do 31. prosinca 2018. godine, u prvom stupnju rješavaju nadležna upravna tijela županija te Upravno tijelo Grada Zagreba. 

Pravo na stambeno zbrinjavanje utvrđuje se u skladu sa Uredbom o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja. („Narodne novine“, br. 133/13).