Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje brisovnog očitovanja

Obrazac (doc, pdf)
 
  1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
  2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
  3. Dokaz o uplati;
  4. Preslika osobne iskaznica (ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba) ili preslika izvatka iz sudskog odnosno obrtnog registra (ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba);
  5. Druga relevantna dokumentacija.