Obavijest ovlaštenim osobama

30. rujna 2017. stupio je na snagu Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 88/17.) a primjenjuje se i nova Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada.

Člankom 20. Pravilnika propisano je da se energetski certifikat izrađuje elektronički i ispisuje isključivo putem Informacijskog sustava za izradu energetskog certifikata (IEC) uspostavljenog od strane ovog Ministarstva. IEC je aplikacija koja omogućuje ovlaštenim osobama za energetsko certificiranje, energetske preglede zgrada i redovite preglede sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi, izdavanje i pohranu energetskih certifikata i unos podataka o energetskom stanju zgrade.

Od 1. listopada 2017. godine izdavanje energetskih certifikata (zajedno s Izvješćem) u Republici Hrvatskoj moguće je jedino pomoću Informacijskog sustava energetskih certifikata (lEC) a ovlaštene fizičke osobe i imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi mogu mu pristupiti putem svog NIAS-a, na adresi: https://eenergetskicertifikat.mgipu.hr

Za IEC je potrebna vjerodajnica sa razinom 3 ili višom. Popis svih prihvaćenih vjerodajnica za NISAS pogledajte ovdje

Od 1. listopada 2017. energetskim certifikatima se oznaka dodjeljuje automatski putem aplikacije u obliku:
F/P_(redni broj ovlaštenja)_(godina ovlaštenja) _(redni broj certifikata koji svima počinje od 10 000)_SZX/NSZX

Sukladno važećoj zakonskoj regulativi kontrola izdanih energetskih certifikata provodi putem računalne aplikacije IEC i kontroli podliježu svi dosad izdani energetski certifikati. Za sve dodatne infomacije slobododni ste nam se obratiti na adresu e-pošte: infoIEC@mgipu.hr


Oznaka vrste zgrade - Uputa za određivanje oznake vrste zgrade

Oznaka vrste zgrade određuje se prema pretežitoj namjeni korištenja zgrade na sljedeći način:

Stambene zgrade:

  • obiteljske kuće s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat imaju oznaku: SZ1
  • zgrade stambene namjene sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.: apartmani, domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, vojarne i slično) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat imaju oznaku: SZ2

Nestambene zgrade:

  • uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene imaju oznaku: NSZ1
  • školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove imaju oznaku: NSZ2
  • bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi imaju oznaku: NSZ3
  • hoteli i restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak imaju oznaku: NSZ4
  • druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (na primjer: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice, i sl.) imaju oznaku: NSZ5
  • sportske dvorane imaju oznaku: NSZ6
  • zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima) imaju oznaku: NSZ7
  • prema članku 7. Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine broj 48/14.) vrijedila je oznaka: Ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja imaju oznaku: NSZ8


Dodatne informacije: