Fond za obnovu

Fond za obnovu osnovan je 29. listopada 2020. godine kao glavno provedbeno tijelo čija je uloga obavljanje stručnih i drugih poslova pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom i praćenje provedbe programa mjera obnove.

Osnivanje Fonda za obnovu, definirano je Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. 

Osnivači Fonda su Republika Hrvatska s udjelom od 70%, zatim Grad Zagreb s udjelom od 20%, Krapinsko-zagorska županija s udjelom od 5% te Zagrebačka županija s osnivačkim udjelom od 5%, a sjedište mu je u Zagrebu. 

Na čelu Fonda za obnovu je ravnatelj i Upravno vijeće koje ima devet članova, od kojih su pet predstavnika Države, dva Grada Zagreba te po jedan iz svake županije.