Fond za obnovu

Fond za obnovu osnovan je 29. listopada 2020. godine kao glavno provedbeno tijelo čija je uloga obavljanje stručnih i drugih poslova pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom i praćenje provedbe programa mjera obnove.

Osnivanje Fonda za obnovu, definirano je Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Njegovi osnivači su Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 70%, Grad Zagreb s osnivačkim udjelom od 20%, Krapinsko-zagorska županija s osnivačkim udjelom od 5% i Zagrebačka županija s osnivačkim udjelom od 5%, a sjedište mu je u Zagrebu.  Na čelu Fonda za obnovu je ravnatelj i Upravno vijeće koje ima devet članova, od kojih su pet predstavnika Države, dva Grada Zagreba te po jedan iz svake županije.

Dana 22. prosinca 2020. godine u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je održana 3. sjednica Upravnog vijeća Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije tijekom koje je, među ostalim, donesena odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice i zamjenika/ce ravnatelja/ice Fonda. Usvojene su i odluke o donošenju Poslovnika o radu Upravnog vijeća, Pravilnika o radu Fonda, Pravilnika o ustrojstvu i sistematizaciji te Pravilnika o unutarnjoj reviziji.

Donošenjem ovih akata uređuju se naziv, sjedište, pečat i zaštitni znak Fonda, djelatnost, zastupanje i predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela Fonda, imovina i financijsko poslovanje Fonda, međusobna prava i obveze osnivača i Fonda, javnost rada, opći akti te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Fonda.

Sjednici su prisustvovali ministar Darko Horvat, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, državni tajnik Ministarstva financija Zdravko Zrinušić, privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić, pročelnica Gradskog ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zareba Sanja Jerković te predstavnici Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.