Bojan Linardić, dipl.ing.arh.Ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj
Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
Tel: 01/3712 719
Faks: 01/3782 872


OBRAZOVANJE
 
 • 1997. - 2004. - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni diplomski studij arhitekture
 • 1993. - 1997. - Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, prirodoslovno-matematički smjer
 • 1993. - 1997. - Srednja glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka 


PROFESIONALNA KARIJERA

 • od 11. veljače 2021. - ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj
 • 2020. - pomoćnik pročelnika GU za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Sektor za razvoj Grada, Grad Zagreb
 • 2018. - 2020. -  viši stručni savjetnik pročelnika GU za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Grad Zagreb
 • 2017. - savjetnik ministra u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, za prostorno uređenje i koordinaciju razvoja Informacijskog sustava prostornog uređenja
 • 2005. - 2017. - prostorni planer, urbanist i projektant, privatni sektor


STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • 2020. - projektni menadžer, Učilište za poslovno upravljanje u Zagrebu, Institut za management
 • 2017. - položen državni stručni ispit 
 • 2014. - izbor u naslovno nastavno zvanje predavača u području tehničkih znanosti, polje arhitektura i urbanizam (Arhitektonski fakultet u Zagrebu)
 • 2012. - stalni sudski vještak za graditeljstvo, prostorno uređenje i procjenu nekretnina
 • 2008. - položen stručni ispit za poslove prostornog uređenja

 
STRANI JEZICI

 • engleski


OSTALO

 • 2021. - volonter Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo – Potres Petrinja 2020
 • 2019. - predavač na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje – Ciklus:strateško planiranje i održivi razvoj
 • 2009. - 2016. - volonter, suradnik u nastavi Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu
 • 2008. - ovlašteni arhitekt i ovlašteni arhitekt urbanist (članstvo HKA u mirovanju)
 • aktivni član u više strukovnih udruga (UHA, DAZ, DaR, HSGI, DGIZ, HDSVIP, EDZ)