Državni tajnici

Ministar može imati jednog ili više državnih tajnika koje na prijedlog predsjednika Vlade imenuje Vlada Republike Hrvatske. Državni tajnik za svoj rad odgovara ministru i Vladi. Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno nalozima ministra.

U Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine imenovani su državni tajnici:

  • Dunja Magaš, dipl.ing.građ. (životopis)
  • mr.sc. Željko Uhlir (životopis)
  • Sanja Bošnjak, univ.spec.oec, dipl.oec. (životopis)
  • Domagoj Orlić, dipl.ing.prom. (životopis)
  • David Vlajčić, mag.iur (životopis)