Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Tekuće održavanje stambenih jedinica na području Sisačko-moslavačke županije

Evidencijski broj: I-U-H-196/23
Predmet: Tekuće održavanje stambenih jedinica na području Sisačko-moslavačke županije
Rok za dostavu ponuda: 17.05.2023 10:00
02.05.2023 Dokumentacija za nadmetanje
02.05.2023 Napomena – ponude je potrebno dostaviti na adresu: javna.nabava@mpgi.hr
10.05.2023 I . Pojašnjenje s izmjenom dokumentacije
10.05.2023 Ponudbeni list V2
12.05.2023 II. Pojašnjenje s troškovnikom
12.05.2023 Troškovnik V2
15.05.2023 III. Pojašnjenje s izmjenom dokumentacije
15.05.2023 Troškovnik V3