Popis raspoloživih oštećenih kuća za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala za 2014. godinu