Održan sastanak u prognaničko-izbjegličkom naselju Kovačevac

Dana 29. svibnja 2014. godine, u organizaciji Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje održan je radni sastanak sa predstavnicima UNHCR-a, Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška, Policijske postaje Nova Gradiška i konzultanticom za socijalna pitanja, gđom. Nives Iveljom u prognaničko-izbjegličkom naselju Kovačevac. Cilj sastanka bio je intenziviranje aktivnosti oko pronalaženja modela trajnog zbrinjavanja korisnika te stavljanja naselja izvan funkcije zbrinjavanja prognanika i izbjeglica. Na sastanku je utvrđeno kako su korisnici naselja stekli hrvatsko državljanstvo te su uključeni u sustav socijalne skrbi. Dogovoreno je da će se korisnicima  osigurati trajni smještaj primjeren njihovom zdravstvenom stanju i dobi  u ustanovama socijalne skrbi te kroz program stambenog zbrinjavanja, a da će se prognaničko izbjegličko naselje zatvoriti. Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje održat će radni sastanak sa predstavnicima grada Nova Gradiška u svrhu dogovaranja aktivnosti vezanih uz predaju naselja Kovačevac na upravljanje gradu.

Pisane vijesti