APN-u dana ovlast za odlučivanje o načinu korištenja stanova za službene potrebe

Slika /slike/Opcenito/vlada.jpg

Vlada Republike Hrvatske donijela je, na 144. sjedini održanoj danas u Banskim dvorima, Odluku o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za odlučivanje o načinu korištenja stanova za službene potrebe za djelatne vojne osobe, policijske službenike te druge državne i deficitarne javne službenike i namještenike iz zdravstva, obrazovanja, znanosti i kulture.

Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15 i 57/18) člankom 4. stavkom 4. propisano je da Republika Hrvatska može za izgradnju stanova osigurati i građevinsko zemljište, opremu za stanovanje i druga sredstva, posebice radi rješavanja stambenih potreba djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika te drugih državnih i javnih službenika i namještenika, i u kojem slučaju o načinu korištenja tih stanova, odnosno prvenstvu na stan, odlučuje Vlada Republike Hrvatske ili od nje ovlašteno tijelo.

O načinu korištenja stanova, odnosno prvenstvu na stan Zakonom je predviđeno da Vlada Republike Hrvatske može ovlastiti tijelo ili osobu što je navedenom Odlukom učinjeno odnosno APN je ovlašćena kao tijelo nadležno za odlučivanje o načinu korištenja stanova za službene potrebe. Poslovi se povjeravaju APN-u sukladno Pravilniku o uvjetima, mjerilima i postupku davanja u najam stanova za službene potrebe ("Narodne novine" broj 82/18).

Agencija je, sukladno odredbama Zakona, nositelj investitorskih poslova izgradnje stanova po Programu POS-a, te u svom postupanju ima višegodišnje iskustvo pri propisivanju kriterija i izgradnji, prodaji ili najmu za više od 8.000 stanova na području cijele Republike Hrvatske. Agencija će surađivati s tijelima državne uprave, osnivačima institucija i ustanovama za čije se službenike i namještenike traži rješavanje stambenih potreba pri donošenju odluke u svakom pojedinačnom slučaju.

Ovom Odlukom ujedno se jasnije definira javne službenike i namještenike kao deficitarne javne službenike i namještenike iz područja zdravstva, obrazovanja, znanosti i kulture.

Agencija će o konačnoj listi potreba, odnosno obrazloženoj listi reda prvenstva za stambeno zbrinjavanje, dostavljati prethodnu obavijest Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, a konačnu odluku će donositi po primitku njihovog očitovanja.

Također, Agencija podnosi Vladi Republike Hrvatske do 31. siječnja tekuće godine izvješće o svim dodijeljenim stanovima za službene potrebe u prethodnoj godini.

Kod rješavanja stambenih potreba za djelatne vojne osobe, policijske službenike te druge državne i deficitarne javne službenike i namještenike iz zdravstva, obrazovanja, znanosti i kulture, za službene potrebe, daje se prednost gradovima i općinama u kojima su iskazane potrebe za službenim stanovima s nižim indeksom razvijenosti i na otocima radi ravnomjernosti nacionalnog razvoja.

Provedba ove Odluke ne iziskuje osiguranje dodatnih sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske, a naročito što za provedbu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 57/18), u kojem je, između ostaloga, sadržan i program osiguranja službenih stanova, nije bilo potrebno osigurati dodatna sredstva.
 


Pisane vijesti | Informacija | Stambeno zbrinjavanje