Djelomično poništenje javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 6/18

Slika /arhiva-midim/
Na temelju članka 6. stavaka 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15 i 112/18) te Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora Ministarstva državne imovine KLASA: 372-01/18-01/71, URBROJ: 536-03-01-02/01-18-04 od 19. rujna 2018. godine, trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavljuje
 

Djelomično poništenje javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 6/18

  
Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 6/18, koji je dana 22. prosinca 2018. godine objavljen u skraćenom obliku u Jutarnjem listu, a cjelovit tekst  na internetskim stranicama www.imovina.gov.hr, www.hr-nekretnine.hr  i www.hgk.hr, poništava se u dijelu koji se odnosi na  poslovni prostor kako slijedi:

 
Red. broj Oznaka Grad Ulica i broj Površina m2 Položaj Početna mjesečna neto zakupnina (kn) Jamčevina (kn) Djelatnost Razred oznaka en. certifikata Datum i vrijeme pregleda
5 PP1414 ZAGREB ILICA 37 24,38 dvorišno prizemlje 1.057,36 3.172,08 trgovačka, uredska zanatska,  uslužna, proizvodna F/D 16.01.2019.
9:00 – 9:30


Pisane vijesti