Doneseno Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju NIPP za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017.

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici prihvatila Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017.

Izvješće daje pregled zakonskog i institucionalnog okvira NIPP-a te na europskoj razini Direktive 2007/2/EZ, kojom se uspostavlja Infrastruktura prostornih informacija u Europskoj zajednici (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe: INSPIRE direktiva), koja regulira uspostavu infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici.  Izvješće u tablici prikazuje usporedbu stanja subjekata i podataka za 2016. i 2017. godinu, iz čega je vidljiv napredak u uspostavi NIPP-a. Izvješće sadrži i tabelarni prikaz aktivnosti na uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a za razdoblje 1.1.2017. – 31.12.2017.

Vijeće Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, kao tijelo Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), u skladu s člankom 27. stavkom 5. podstavkom 10. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka („Narodne novine“, br. 56/13 i 52/18), Vladi Republike Hrvatske, podnosi godišnje izvješće o uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

Državna geodetska uprava kao Nacionalna kontaktna točka, odgovorna je za komunikaciju s tijelima Europske komisije u vezi s provedbom INSPIRE direktive. U svibnju 2017. dostavljeno je Europskoj komisiji godišnje izvješće o praćenju provedbe INSPIRE direktive.

U završnom dijelu Izvješća, nalaze se obavijesti o strategiji, planovima, izvješćima i drugim tehničkim dokumentima. Strategiju i Strateški plan NIPP-a, Vlada je usvojila na sjednici održanoj 22. rujna 2017. godine
 
Tekst IzviješćaPisane vijesti | Informacija | Prostorno uređenje