eDozvola od sada dostupna i stranim državljanima

  • Slika /slike/Opcenito/2019_11_21_image-1.jpg
  • Slika
  • Slika

U Velikoj dvorani Ministarstva uprave, 20. studenoga 2019. održana je edukacija namijenjena tijelima državne uprave na temu „Digitalna Hrvatska: kako da vaše usluge za građane postanu e-usluge?" Službenica Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Gordana Špehar Hafizović okupljenima je prezentirala sustav za izdavanje dozvola eDozvola i implementiranu funkcionalnost ePIC-a.

U sklopu edukacije je nakon pozdravnog govora predstavnika Ministarstva uprave održano predstavljanje projekta 'ePIC – Electronic Public Identifikation Croatia'. Ugovor o provedbi ovog projekta sklopljen je 8. veljače 2018. godine između nadležne agencije Europske komisije (INEA) i hrvatskog konzorcija kojeg čine Financijska agencija, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo pravosuđa i Narodne novine d.d.

Projekt, ukupne vrijednosti  505.407 €, sufinancira se iz programa  CEF - Connecting Europe Facility – Telecom (Instrument za povezivanje Europe – Telekom) u iznosu od 75%, od čega je Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja za elektroničko podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvola za gradnju i uporabu građevina bespovratno dodijeljeno preko 38 tisuća eura. Temeljem dodijeljenih sredstava Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je programsko rješenje kojim građanima Europske unije omogućuje da putem svojih vjerodajnica, koje su drugačije od našeg OIB sustava, mogu pristupiti sustavu eDozvola.  

U sklopu edukacije u Ministarstvu uprave predstavljene su neke od aplikacija a jedna od njih je i eDozvola Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Predstavnica Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenje Gordana Špehar Hafizović predstavila je sustav za izdavanje dozvola eDozvola te je okupljenima prezentirala implementiranu funkcionalnost ePIC-a tj. kako je sustav eDozvola prilagođen sa eIDAS zahtjevima. Tehnički je omogućeno spajanje sa vjerodajnicama EU/EEA  (MURH+Fina), upute i početni „ulazni dijelovi” sustava su prevedeni na engleski odnosno postavljen je princip za dalje, i što se tiče broja jezika na koje će se prevoditi i što se tiče „dubine” prevođenja.

Navedenom funkcionalnošću stranim je državljanima omogućeno, ukoliko je njihova država vezana na eIDAS čvor, pregledavanje njihovih predmeta u sustavu eDozvola.

Spomenimo ovdje kako je sustav eDozvola samo jedan od e-usluga Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja koji je u primjeni od 2014. godine ali se kontinuirano nadograđuje.  Ukupna vrijednost daljenjeg razvoja Informacijskog sustava prostornog uređenja i njegovih modula iznosi 131 milijuna kuna od čega je 111 milijuna kuna osigurano iz fondova EU. Cilj projekta je povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana, poduzetnika i javne uprave nadogradnjom 4 i uspostavom 6 novih kompleksnih e-usluga u području graditeljstva i prostornog planiranja u skladu s Europskim okvirom interoperabilnosti i prioritetima Strategije e-Hrvatska 2020, što će rezultirati povećanjem produktivnosti javnog sektora u RH.

Podsjetimo i kako su prije pola godine izglasane izmjene Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju čime smo stvorili efikasniji, brži i jeftiniji sustav izdavanja dozvola za gradnju, a u korist građana i investitora.

Ključna izmjena zakonskih okvira je uvođenje sustava eKonferencije putem koje se podnosi, prikuplja i obrađuje sva dokumentacija potrebna za izdavanje dozvola za gradnju. Elektronički postupak smanjuje „šetnju“ investitora od ureda do ureda institucija koje moraju izdati dokumente, već službenici u uredu koji izdaju dozvole odrađuju prikupljanje potvrda potrebnih za izdavanje dozvole. Sam postupak izdavanja dozvola ima manje koraka, u potpunosti je digitaliziran, sadržaj potrebne dokumentacije za izdavanje dozvole se smanjio a komunikacija svih u sustavu odvija se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče.

Tri su ključne promjene: smanjenje broja procesa za izdavanje dozvola, pojeftinjenje izdavanja dozvola i ograničavanje rokova javnim službama za očitovanje.

Od 25. travnja 2019. godine od kad su doneseni novi zakonski akti i uvedena eKonferencija, službenici Ministarstva kontinuirano održavaju radionice za sužbenike upravnih odjela gradova i županija koji izdaju dozvole za gradnju te predstavnike javnopravnih tijela koji izdaju posebne uvjete, uvjete priključenja te potvrde glavnog projekta u postupcima pred nadležnim upravnim tijelima. Do sada su radionice održane u Slavonskom Brodu, Dubrovniku, Karlovcu, Gospiću, Virovitici, Osijeku, Puli, Splitu, Zadru, Vinkovcima i Zagrebu a na njima su sudjelovali službenici svih upravnih tijela gradova odnosno županije na čijem se području održavala radionica. U dogovoru sa strukovnim komorama održano je i nekoliko predavanja namijenjenih projektantima.

Razvojem e-sustava želimo olakšati pristup uslugama koje pruža javna uprava uspostavom digitalnih portala, gdje će korisnicima na jednom mjestu biti dostupne informacije i usluge tijela javne uprave. Istovremeno na taj će se način smanjiti administrativno opterećenje ulagača u nekretninski sektor, rasteretiti sudionike u graditeljskim poduhvatima i javnu upravu od neučinkovitih procedura te povećati transparentnost postupaka u području prostornog uređenja i gradnje.

    

  


Pisane vijesti | Informacija | Elektronički servisi