Energetska obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresu - potpora do 370 tisuća kuna

Slika //slike/Opcenito/energ.obnova-2022.jpg

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 9. studenog 2022. zaprima prijave na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu. Za tu je namjenu ove godine osigurano 100 milijuna kuna, a prijave će se zaprimati do 31. prosinca 2022.

Dana 30. studenog 2022. godine Fond je objavio 2. izmjene Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu u skladu s kojima korisnici koji provode samoobnovu od potresa, kao dokaz provedene obnove Fondu trebaju priložiti isključivo Završno izvješće nadzornog inženjera. Cilj ovih izmjena je korisnicima pojednostaviti postupak pripreme dokumentacije za isplatu odobrenih sredstava sukladno Ugovoru o sufinanciranju. 

Javni poziv Fonda namijenjen je prijaviteljima koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća oštećenih u potresu (zelene s ograničenjem (U2), žute (PN1 i PN2) i crvene naljepnice (N2)) i u njima imaju prebivalište a nalaze se na području grada Zagreba, odnosno Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. 
 
Za energetsku obnovu obiteljskih kuća mogu se prijaviti vlasnici/suvlasnici: 
 
 • koji su već proveli konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata prema Zakonu o obnovi, a sada planiraju provesti i energetsku obnovu
 • koji će konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata provesti istodobno s energetskom obnovom 
 
Obiteljska kuća prihvatljiva za prijavu je ona: 
 
 • koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim dokazuje zakonitost, 
 • s potrošnjom energetskog razreda D ili lošijeg
 • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje 
 • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: 
  • ima najviše tri stambene jedinice
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2 
 
Što se financira?

S do 80% će se sufinancirati projekti cjelovite energetske obnove, koji uključuju povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova i/ili poda), zamjenu stolarije, ali i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, ili samo projekti povećanja toplinske zaštite. Pojedinoj kući će maksimalno na raspolaganju biti do 370 tisuća kuna - 368 tisuća za mjere energetske obnove te 2 tisuće kuna za uslugu stručne pomoći za prijavu na poziv.

Moguće je prijaviti:
 
 • jednu mjeru energetske obnove na vanjskoj ovojnici (npr. zamjena vanjske stolarije, izolacija vanjskog zida, krov,…)
 • više mjera energetske obnove (više mjera na vanjskoj ovojnici kuće, kombinacija mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnja obnovljivih izvora energije)

Mjere na vanjskoj ovojnici:
 
 • zamjena vanjske stolarije                                  
 • vanjski zid
 • ravni krov
 • kosi krov
 • pod na tlu
 • strop iznad vanjskog zraka, strop iznad garaže
 • zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0°C
 • strop prema negrijanim prostorijama
 • strop prema provjetravanom tavanu
 
Ugradnja obnovljivih izvora energije:
 
 • kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode
 • dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP≤ 2150)
 • sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima
 • fotonaponski sustavi

Opravdani troškovi su:
 
 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala
 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme
 • nabava usluge pomoći tijekom prijave na Poziv


Što treba pripremiti?

Prijava treba sadržavati sljedeću dokumentaciju:
 
 • prijavni obrazac (Prilog 2. Poziva), u .xlsx formatu
 • obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja ili potvrdu o prebivalištu
 • dokaz legalnosti obiteljske kuće
 • dokaz vlasništva (zemljišno-knjižni izvadak)
 • obrazac tehničkog proračuna10 (Prilog 3. Poziva), u .xlsx i .pdf formatu
 • detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova
 • fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće
 • Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22),
 • prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 • izjavu prijavitelja (Prilog 4. Poziva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika da su osigurana vlastita sredstva za energetsku obnovu obiteljske kuće
 • dokaz da je obiteljska kuća oštećena u potresu (Prilog 5. Poziva).

Kako se prijaviti?

Prijava se podnosi pisanim putem Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 
 
 • fizičkom dostavom na adresu Fonda
 • putem preporučene pošte na adresu: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Podnošenje prijava na Poziv započelo je 9. studenog 2022. godine i završava s 31. prosincem 2022. godine. Razdoblje prihvatljivosti troškova počinje danom objave Poziva, a završava 30. lipnja 2026. godine. 
 
Za sva pitanja koja se tiču potresa, građani  se mogu obratiti na besplatni info telefon 0800 0017 ili osobno, dolaskom u Informativni centar „Obnova“ na adresi Ulica kneza Mislava 2 ili u izmještenim uredima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine: Trg Stjepana Radića 8 u Petrinji, Ulici Ivana Meštrovića 28 u Sisku ili na Trgu bana Josipa Jelačića 2 u Glini.

Svoje upite građani mogu dostaviti i putem elektronske pošte, na potres@mpgi.hr ili energetska.ucinkovitost@mpgi.hr. Za upite vezane uz mjere energetske obnove, potencijalni prijavitelji upit mogu poslati na obiteljske2020@fzoeu.hr.

Pisane vijesti