ESPON - objavljeni novi pozivi na dostavu prijedloga ciljanih analiza te poziv za reviziju Teritorijalne agende 2030

 1. ESPON pregled provedbe i revizija Teritorijalne agende 2030

  Svrha natječaja je ugovoriti pružatelja usluga za izradu sveobuhvatne i kritičke analize dosadašnje provedbe Teritorijalne agende 2030 (TA 2030), koja bi trebala rezultirati smjernicama za buduća poboljšanja te bolji doprinos TA 2030 oblikovanju i provedbi kohezijske politike EU-a. Više o tome…

  Vrijednost usluge max 150.000,00 EUR
  Rok za podnošenje prijedloga je 29. rujna 2023. u 11:00 (CET).

  Ovdje možete pogledati natječajnu dokumentaciju.

 2. Provedba politika prijelaza na čistu energiju u središnjoj Europi (CleanEnergy4CE) 

  U okviru ovog istraživanja ESPON namjerava istražiti na koje načine energetske politike na različitim razinama upravljanja mogu potaknuti ubrzanje prelaska na čistu energiju u središnjoj Europi (CE). Više o tome…

  Maksimalni raspoloživi proračun iznosi 270.000,00 EUR (dvjestosedamdeset tisuća eura).
  Rok za podnošenje prijedloga je 13. listopada 2023. u 10:00 (CET).

  Ovdje možete pogledati natječajnu dokumentaciju.

 3. Inovativno planiranje u društvima koja se smanjuju (RURALPLAN) 

  Cilj ove analize je pružiti visokokvalitetno istraživanje o strateškom planiranju ruralnih područja koja se smanjuju, s posebnim naglaskom na Norvešku, Švedsku i Švicarsku. Glavni ishod trebao bi biti popis preporuka kao potpora procesima strateškog planiranja u europskim područjima koja se smanjuju, a kojima se mogu otkriti novi i alternativni razvojni putevi za ruralna područja i građane koji u njima žive. Više o tome... 

  Maksimalni raspoloživi proračun iznosi 250.000,00 EUR (dvjestopedeset tisuća eura). 
  Rok za podnošenje prijedloga je 13. listopada 2023. u 11:00 (CET).

  Ovdje možete pogledati natječajnu dokumentaciju

 4. Područja međupovezanosti (interface territories) diljem alpske regije (InTerAlp) 
  Ciljanom analizom ispitat će se međusobna povezanost gorskih, udaljenih alpskih područja i metropolitanskih područja u podnožju Alpa, izazovi s kojima su ta područja suočena i moguća rješenja za bolje upravljanje istima. Više o tome…

  Maksimalni raspoloživi proračun iznosi 250.000,00 EUR (dvjestopedeset tisuća eura). 
  Rok za podnošenje prijedloga je 16. listopada 2023. u 11:00 (CET).

  Ovdje možete pogledati natječajnu dokumentaciju

Najčešća pitanja (FAQ) u vezi objavljenih poziva možete pogledati ovdje

Dodatne informacije možete zatražiti elektroničkom poštom na adresi: tenders@espon.eu ili putem luksemburškog portala za javnu nabavu.Pisane vijesti | Informacija | Međunarodna suradnja