Hrvatska pokreće program za poboljšanje upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu

Program podržan od strane EBRD-a i EU-a ima za cilj poboljšanje hrvatskog institucionalnog okvira i upravljanja nekretninama

 
  • Program ima za cilj oslobađanje potencijala nedovoljno iskorištene imovine

  • Uvođenje proaktivnijeg sustava upravljanja nekretninama

  • Program financiran od strane Europske unije


Hrvatska kreće s provedbom reforme nekretnina u državnom vlasništvu pokretanjem programa koji će poboljšati upravljanje tom imovinom, te ujedno time ojačati administrativne i institucionalne kapacitete zemlje.

Program je bio izrađen na prijedlog Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, te financiran sredstvima Europske unije putem Instrumenta za tehničku potporu (TSI). Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u suradnji s Glavnom upravom Europske komisije za potporu strukturnim reformama (DG REFORM) pružiti će podršku u njegovoj implementaciji.

Sanja Bošnjak, državna tajnica Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, rekla je: „Očekujemo da će nam ovaj projekt optimizacije upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu omogućiti ključnu i sveobuhvatnu reformu u svrhu boljeg upravljanja te brže i učinkovitije aktivacije neiskorištenih državnih nekretnina. Projekt je u skladu s definiranom reformom u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a dugoročno gledano, rezultati projekta imat će pozitivan utjecaj na državni proračun, gospodarski rast i ukupno poboljšanje gospodarske učinkovitosti Republike Hrvatske”.

Ministarstvo nadzire značajan, ali heterogen portfelj nekretnina kojemu nedostaje jasan i jedinstveni pristup prikupljanja podataka i upravljanja njime. Iz tog razloga, Ministarstvo nastoji uvesti proaktivniji pristup upravljanja nekretninama kako bi se povećala učinkovitost i pridonijelo fiskalnoj održivosti.

U sklopu programa provest će se procjena postojećeg zakonskog okvira i institucionalnih kapaciteta za upravljanje državnom imovinom te će se iznijeti moguća poboljšanja. Pri tom, Ministarstvo namjerava uvesti metodologiju koja će pridonijeti učinkovitijem smanjenju postojećeg portfelja nekretnina, čime se postiže aktiviranje i bolje raspolaganje neiskorištenom imovinom.

Victoria Zinchuk, direktorica EBRD-a za Hrvatsku, istaknula je: „Veselimo se suradnji s Europskom unijom i Ministarstvom kako bismo pomogli Hrvatskoj u provođenju ove važne reforme koja će doprinijeti jačanju njezinih institucionalnih kapaciteta i otključavanju potencijala nedovoljno iskorištene imovine u državnom vlasništvu. Optimizacija imovine u državnom vlasništvu može pomoći u privlačenju važnih investicija koje mogu potaknuti društveni i gospodarski razvoj zemlje.”

Mario Nava, glavni direktor Glavne uprave Europske komisije za potporu strukturnim reformama, izjavio je: „Drago nam je što možemo podržati reformu nekretnina u državnom vlasništvu u Hrvatskoj. Učinkovitije upravljanje državnom imovinom važan je dio gospodarstva koji može značajno pridonijeti oporavku na razini Europske unije i ove države članice.”

Dokumenti