Hrvatski sabor donio Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (POS)

Zastupnici u Hrvatskom saboru danas su većinom glasova donijeli Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (POS) kojim se pokreće novi program stambenog zbrinjavanja radi zadržavanja i privlačenja deficitarnih kadrova, u prvom redu na nedovoljno razvijenim područjima, te uređuje najveća prodajna cijena POS-ova stana i građevinskog zemljišta. Rasprava o konačnom prijedlogu zakona zaključena je 7. lipnja 2018. godine.

Program POS-a provodi se s ciljem da se građanima Republike Hrvatske omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih uz garantiranu kvalitetu i završavanje radova u roku. Poticajna stanogradnja pokazala se kao uspješan i jako dobro prihvaćen model, no kroz izmjene zakona biti će dodatno prilagođen potrebama građana.

Upravo zbog efikasnije primjene zakona koji se treba prilagođavati potrebama društva, ali i tržišnim promjenama, nastale su sve dosadašnje izmjene i dopune zakona. Tako se tijekom vremena osim inicijalnih odredbi koje su omogućavale gradnju stanova za prodaju po povlaštenim uvjetima, u prethodnim promjenama omogućilo:

  • korištenje javnih sredstava za gradnju obiteljskih kuća te kupovinu građevinskog materijala (tzv. programi B i C),
  • novi program POS+ kojim se mogu uz posebno pogodnu kreditnu liniju POS-a kupovati i gotovi stanovi na tržištu u novogradnji,
  • zatim se pokrenuo program POS-najam.

Do sada je provedbom Zakona izgrađeno ukupno 8.094 stana u 239 objekta u 75 jedinica lokalne samouprave. Ukupna investicijska vrijednost za 8.094 stanova iznosi 4.186.780.000 kuna, a za što je Republika Hrvatska putem poticajnih sredstava uložila preko 1.086.000.000 kuna. Program se kontinuirano i uspješno nastavlja te je trenutno u izgradnji novih 290 stanova u 4 grada i općina (Fažana, Šibenik, Punat i Varaždin), a nedavno je započeta gradnja u gradu Krku za 30 novih stanova. Osim toga, u različitim fazama pripreme nalaze se projekti u još 23 grada.

Što se tiče najma, od 2015. godine uvedena  je mogućnost davanja u najam izgrađenih stanova uz mogućnost otkupa. Ukupna kupoprodajna cijena se umanjuje za cjelokupni iznos plaćene najamnine, ako se ugovor o kupoprodaji zaključi prije isteka 36 mjeseci od zaključenja ugovora o najmu. Ukoliko se pak ugovor zaključi iza tog roka, a u okviru 5 godina, tada se kupoprodajna cijena umanjuje za 85% plaćene najamnine. Do danas je sklopljeno ukupno 446 ugovora o najmu stanova.

Vezano uz program za kreditiranje individualne stambene izgradnje APN je do sada realizirao ukupno 61 kredit za izgradnju obiteljskih kuća poticajnim sredstvima Republike Hrvatske.

Programom POS+ je do sada realizirano 457 zahtjeva za kupnju gotovih stanova na tržištu u novogradnji.

Ovim izmjenama Zakona otvara se, među ostalim, mogućnost za stambeno zbrinjavanje deficitarnih kadrova u pojedinim dijelovima Hrvatske, posebice su to liječnici, učitelji, znanstvenici.

Teško je u manjim sredinama, a na otocima gotovo  nemoguće, privući i zadržati deficitarne kadrove.

Istovremeno smo suočeni s iseljavanjem, posebice naših mladih sugrađana u inozemstvo.

Demografska politika traži uključivanje svih nas, a mi smo kroz naše Ministarstvo odlučili dati svoj doprinos  hvatanju u koštac s  najvećim izazovom koji je pred našom zemljom.

Donošenjem predloženog Zakona osigurava se:

  1. usklađenje sa zakonodavnim okvirom i jasnije definiranje korištenih pojmova,
  2. usklađenje najviših cijena s realnim stanjem u graditeljstvu,
  3. jasnije definiranje prava i obveza javnih ustanova koje osniva jedinica lokalne samouprave,
  4. uređuje se pravo prvenstva zaštićenim najmoprimcima koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba,
  5. brže pokretanje novog programa stambenog zbrinjavanja koji bi u konačnici omogućio višestruke koristi za Republiku Hrvatsku: doprinos zadržavanju i privlačenju deficitarnog kadra, doprinos natalitetnoj politici te poticanje graditeljstva i lokalnog gospodarstva.

Postojeći Zakon predviđa pravo na stambeno zbrinjavanje putem POS-a za dvije kategorije državnih službenika (vojska i policija), dok postoji stvarna potreba da se isto omogući i javnim službenicima i namještenicima u onim djelatnostima (npr. zdravstvo, obrazovanje, kultura) u kojima na pojedinim područjima RH nedostaje djelatnika. Ovim izmjenama omogućit ćemo rješavanje stambenog pitanja za primjerice znanstvenike, liječnike, učitelje i sve one javne službenike koji su potrebni pojedinoj sredini. Tako će sigurno biti lakše ne samo zadržati ljude u pojedinim gradovima i općinama, posebno na otocima, već i privući sve one čija zanimanja su deficitarna.

Isto tako, postojeći Zakon ne predviđa opremanje stanova prije stavljanja u funkciju, a isto se pokazalo kao nužno da bi se privukao potrebni stručni kadar.

Ovim prijedlogom se točno definiraju aktivnosti građenja koje definiraju etalonsku cijenu građenja, dok se troškovi izrade dokumentacije, stručni nadzor te vodni doprinos definiraju kao ostali troškovi i izuzeti su iz etalonske cijene građenja.

Cijena zemljišta i komunalne infrastrukture se povećava sa 20% na 25% etalonske cijene građenja, dok se najviša prodajna cijena stana povećava sa 140% na 150% etalonske cijene građenja, a kako bi se isto uskladilo s realnim stanjem prosječnih cijena u graditeljstvu. Odnosno maksimalna cijena stanova u POS-u će biti 9.000 kn/m2 umjesto dosadašnjih 8.400 kn/m2. 

POS stanove gradimo bez profita, za razliku od privatnih investitora, i zato su cijene stanova niže, a i ostat će niže i nakon ovih zakonskih promjena. Činjenica je da su POS-ovi stanovi u nekim gradovima, poput primjerice Splita i duplo jeftiniji od onih na tržištu.

Osim toga, POS-ovi stanovi građeni su prema određenenim standardima i u samoj kvaliteti gradnje. Također, standardi podrazumijevaju i da primjerice svaki stan ima balkon, a zgrada uređenu komunalnu infrastrukturu. Treba naglasiti i da ne gradimo socijalne stanove, o socijalnim slučajevima brinu gradovi i općine. Mi gradimo stanove povoljnije od onih na tržištu, za one koji žele riješiti stambeno pitanje. Osim same cijene stana, koja je niža od tržišne, moram spomenuti i povoljnije kreditiranje uz manje kamatne stope.

Definira se i izvor javnih sredstava, kao i prava i obveze JLS-a i povezanih pravnih osoba kod osnivanja rezervnog fonda radi osiguranja financiranja izgradnje građevine do potpune dovršenosti, u slučaju da pojedini sudionici u izgradnji nisu izvršili svoje ugovorne obveze ili dio zgrade nije pravovremeno prodan, kao i zbog drugih nepredvidivih okolnosti.Pisane vijesti | Informacija | POS