(HZPR) - U Zagrebu održana konferencija Integralni pristup zaštiti, planiranju i upravljanju krajobrazom

U subotu, 20. listopada 2018. godine, na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu održana je  konferencija Integralni pristup zaštiti, planiranju i upravljanju krajobrazom u organizaciji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, Konvencije o europskim krajobrazima  Vijeća Europe te u suradnji s Ministarstvom kulture, Ministarstvom okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
Skup je okupio dvjestotinjak sudionika iz cijele Hrvatske, predstavnike tijela državne uprave, akademske zajednice – posebno studenata i nastavnika Agronomskog fakulteta – Studija krajobrazne arhitekture, Arhitektonskog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, predstavnika udruga, stručnjaka na području krajobrazne arhitekture, prostornog planiranja, zaštite okoliša i prirode, kulturne baštine i drugih zainteresiranih.
 
Ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj mr. sc. Irena Matković, predstavljajući temu konferencije, postavila je pitanje postoji li profesija koja krajobraz može proglasiti isključivo svojim područjem, u svim svojim komponentama i detaljima, ali i odgovorila da smo svi pozvani baviti se krajobrazom, u okviru svojih stručnih znanja, u svome mjerilu i svojim metodama. „Ono što nam treba je suradnja, određeni set normi koje ćemo svi poštivati i kvalitetna edukacija.“ U nastavku izlaganja pokazala je da je krajobraz bitan za urbanizam jer se javlja u funkciji kvalitete urbanih ambijenata, njegove estetske komponente gradskosti, u funkciji je revitalizacije ruralnog prostora, te u ulozi sanacije, odnosno vraćanja dostojanstva degradiranom prostoru.
 
Skupu su se uvodno obratili dekan Arhitektonskog fakulteta prof.dr.sc.Krunoslav Šmit, dr.sc. Biserka Dumbović-Bilušić nacionalna kontakt točka MIinistarstva kulture za provedbu Konvencije o europskim krajobrazima u Hrvatskoj, Damir Župan ispred ministarstva Vanjskih i europskih poslova te Marijana Balić zastupnica u Hrvatskom Saboru i članica izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.
 
Predsjednica Konvencije o europskim krajobrazima Vijeća Europe i nacionalna kontakt točka Crne Gore Sanja Lješković Mitrović te izvršna tajnica Konvencije Maguelonne Dejeant Pons predstavile su kontekst donošenja i provedbe Konvencije te njezin značaj i motive za njenu daljnju provedbu.
 
Skup je svečano otvorio potpredsjednik Vlade RH i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar, pozvavši sve koji kroz stručni rad utječu na krajobraz, da o njemu brinu pažnjom dobrog gospodara, da edukacijom i obrazovanjem unapređuju vlastito znanje i prenose ga na nove naraštaje stručnjaka, da razmjenjuju iskustva te pronalaze nova, inovativna rješenja ili stručne „alate“ kojima se mogu ublažiti negativni procesi koji utječu na prostor. Otvarajući skup zaključio je: „Organizacijom ovog skupa te intenziviranjem aktivnosti koje se odnose na krajobraz u okvirima prostornog uređenja državne razine, ministarstvo će i u buduće jačati brigu o krajobrazu, jačajući pri tom i suradnju među svim javnopravnim tijelima čiji djelokrug rada je od utjecaja na neku od sastavnica krajobraza.“


U nastavku vrlo intenzivnog programa, brojni hrvatski i inozemni stručnjaci svoja iskustva podijelili su kroz 24 prezentacije razvrstane u 4 tematska bloka:

  • Demokracija i edukacija
  • Krajobraz u prostornom planiranju
  • Integracija krajobraza u sektorske politike
  • Studije i projekti

Pregled zastupljenosti teme krajobraza u hrvatskom sustavu prostornog uređenja, tijekom posljednjih 20 godina, dala je državna tajnica Dunja Magaš, zaključivši da je pred nama izrada Krajobrazne osnove RH, kao i da će MGIPU u budućnosti ustrajati na stručnom usavršavanju vezanom uz krajobraz, davati podršku jačanju međufakultetske suradnje, poticati uvođenje teme krajobraza u nastavne programe tehničkih i biotehničkih fakulteta, poticati interdisciplinarnost u pristupu krajobrazu i prostornom planiranju te doprinositi podizanju razine svijesti o važnosti krajobraza na svim razinama stručnog usavršavanja, odgoja i obrazovanja.

Studij krajobrazne arhitekture pod vodstvom dr.sc. Ire Rechner DikaAgronomskog fakulteta i Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta na čelu s prof.dr.sc. Bojanom Bojanić Obad Šćitaroci prezentirali su vlastite nastavne programe, a u predvorju fakulteta postavljena je zajednička izložba studentskih radova.


Program

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj   Pisane vijesti | Vijesti iz medija | Prostorno uređenje